ONDERZOEK INFRAROODVERWARMING VERSUS WARMTEPOMP

In opdracht van de Duitse overheid is er een 2,5 jaar durend onderzoek geweest, met de naam Forschungsproject IR-Bau. Dat heeft plaatsgevonden van 2017 tot en met 2019.

 

Er zijn gedetailleerde berekeningen gemaakt uitgaande van een gebruiksperiode van 50 jaar. Daarin zijn de volledige Co2 uitstoot en alle kosten (Total Cost of Ownership) van 2 energieconcepten met elkaar vergeleken.

Er zijn zowel in een bewoond 4-laags appartementencomplex als in 3 laboratorium ruimtes uitgebreide metingen verricht.

 

Energieconcept A omvatte het verwarmen met infraroodstraling en voorzien in warm water middels een elektrische boiler. Er werden 2 testopstellingen gemaakt in het laboratorium, 1 voor wandmontage en 1 voor plafondmontage.

 

Energieconcept B omvatte verwarmen en voorzien in warm water middels een lucht-water warmtepomp met buffertank in combinatie met radiatoren en vloerverwarming.

 

 

GELIJKWAARDIG INVESTERINGSBEDRAG

 

Het prijsverschil tussen energieconcept B lucht-water warmtepomp en energieconcept A werd geïnvesteerd in zonnepanelen, zodat de investering in beide energieconcepten even groot was. Er is gebruik gemaakt van 2 merken infraroodverwarming, van laag en middelhoog segment. De geteste infraroodpanelen werden aangestuurd door een CV thermostaat.

 

 

ZONNEPANELEN DOORSLAGGEVEND

 

Uit het onderzoek blijkt dat energieconcept A infraroodverwarming in combinatie mét zonnepanelen 15% goedkoper (Total Cost of Ownership) is dan energieconcept B lucht-water warmtepomp, terwijl de totale CO2 uitstoot voor beide concepten op gelijk niveau blijft, dankzij de groen opgewekte stroom. Dit geldt voor een pand met een vloeroppervlakte van 600 m².

 

Voor een pand met een vloeroppervlakte van 1360 m² was het verschil in kosten 3% (Total Cost of Ownership) in het voordeel van energieconcept A – infraroodverwarming.

 

Daarentegen blijkt uit het onderzoek ook dat, indien de geteste infraroodpanelen níet gecombineerd zouden worden met zonnepanelen, de totale kosten (Total Cost of Ownership) 11% hoger uitvallen dan die van energieconcept B lucht-water warmtepomp. De CO2 uitstoot zou 40% hoger uitvallen, tenzij er groene stroom afgenomen wordt bij een energieleverancier. Dit over 50 jaar berekend. In beginsel zijn de kosten van aanschaf van infraroodverwarming natuurlijk wel véél lager.

 

 

DE BESTE INVESTERING

 

Er wordt uit de enorme hoeveelheid data herleid  dat er een verband bestaat tussen het aantal m² vloer oppervlakte en de grootte van het kostenverschil tussen beide concepten. Naarmate panden kleiner worden, neemt het financiële voordeel van energieconcept A infraroodverwarming toe, ten opzichte van energieconcept B. Op basis van bovengenoemde percentages behoeft het geen betoog dat energieconcept A infraroodverwarming in combinatie met zonnepanelen, voor een gemiddelde woning met een vloer oppervlakte van 120 m², financieel gezien dus veel interessanter is dan energieconcept B lucht-water warmtepomp. De CO2 uitstoot is gelijkwaardig.

 

Uiteraard heeft ieder pand zijn eigen karakteristieken. Het aantal m² te verwarmen oppervlakte, dakligging en technische (on)mogelijkheden zijn doorslaggevend voor de uiteindelijke keuze.

 

 

OVERIGE BEPALENDE FACTOREN

 

Een plafondmontage kwam aanzienlijk beter uit de bus dan een wandmontage. Bij wandmontage ontstond er meer luchtverplaatsing en koelden de geteste infraroodpanelen af. Waardoor de infraroodpanelen harder moesten werken, met een groter stroomverbruik tot gevolg. Bij de geteste infraroodpanelen van het lagere segment was de infraroodstraling uitsluitend onder het paneel meetbaar. Bij het middelhoge segment was dit meetbaar onder een hoek van 120°.

De bewoners van het appartementcompex ervaarden de stralingswarmte als zeer prettig.

 

 

HET KAN NÓG BETER

 

Met de techniek van een iHeatpanel© worden veel betere resultaten behaalt. Ook zonder het gebruik van zonnepanelen liggen de totale kosten (Total Cost of Ownership) van iHeatpanels maximaal op het niveau van energieconcept B lucht-water warmtepomp.

 

Dankzij dit onderzoek is er geen twijfel meer mogelijk dat infraroodverwarming een serieus alternatief is voor een lucht-water warmtepomp. (Stuur s.v.p. even een email als u geïnteresseerd bent in het onderzoek, dan sturen we u deze toe.)

 

 

COP

 

De warmtepomp branche heeft de term COP bedacht als eenheid om de efficiency van de warmtepomp te bepalen. Er wordt getracht om infraroodverwarming ook middels deze eenheid te beoordelen. Echter, stralingswarmte heeft een totaal ander werkingsprincipe dan convectiewarmte. Om een degelijk vergelijk te kunnen maken met infraroodverwarming wordt er door onderzoekers terecht gesteld dat het zuiverder is om te werken met de maatstaf kWh/m2/jaar.

 

Met slechts 2 iHeatpanels van 1300 watt kunnen we een huiskamer van 40-50 m² verwarmen, waarbij doorgaans slechts een deel van het totaal vermogen aangesproken wordt. Meer info vindt u hier

ENERGIEBESPARENDE FACTOREN

 

Wat mee speelt in de energiebesparing is dat de temperatuur voor elke ruimte afzonderlijk instelbaar is. Daarom kunt u alleen dáár verwarmen waar warmte gewenst is. Het gevoel van comfort wordt bij stralingswarmte bij een iets lagere temperatuur ervaren. Volgens een onderzoek van Nederlandse bodem is dat 0,6° .

 

Een iHeatpanel© warmt een ruimte wat sneller op dan een traag systeem als een warmtepomp met vloerverwarming. Overigens krijgt u bij iHeatpanels de vloerverwarming er gratis bij, mits u deze aan het plafond plaatst.

 

Ook na uitschakelen blijft de ruimte langere tijd op temperatuur, omdat de warmte in de objecten is opgeslagen. Dat scheelt ook in het energieverbruik. Verwarmen met een iHeatpanels is daarom snel, flexibel en energie-efficiënt.

 

 

OUDE PANDEN

 

Isoleren is de beste manier om op uw energiekosten te besparen. Maar met een iHeatpanel© kunt u daar ook een start mee maken. Er is namelijk altijd een relatieve besparing t.o.v. verwarmen met gas. Een oud huis met slechte isolatie is beter af met infraroodverwarming. Een groot voordeel op de langere termijn is dat het vochtpercentage in het metselwerk zal afnemen tot onder 4%. De isolatiewaarde van het metselwerk zal dan zal toenemen met 50%. 

Call Now ButtonDIRECT BELLEN